Trnávka - díl první

image Po představení reálné staničky Městečko Trnávka jsem přistoupil k jejímu modulovému ztvárnění, které popíšu v následující sérii článků.
Základem je kolejový plán, který, po získání lepších podkladů, doznal nepatrného zkrácení obloukového vjezdu. Jinak se snaží maximálně kopírovat předlohu, samozřejmě s přihlédnutím ke geometrii kolejiva a EW3 výhybek Tillig. Plán jsem nechal vytisknout v měřítku 1:1, zejména kvůli představě o využití prostoru v místě stavby. Ono je něco jiného prohlížet si stanici na papírku formátu A4 anebo se bavit nad jejím skutečným půdorysem.

image Kostry segmentů dodal kamarád stolař ve formě obdélníčků nařezaných z 12mm bukové překližky. Do nich jsem po orýsování vyvrtal 10mm spojovací otvory a sukovníkem 30mm díry, které byly následně propojeny vibračním "opravátorem" Parkside. Oproti dřívějšímu vrtání korunkou a řezání lupínkovou pilou ohromná časová úspora a lepší přesnost i čistota řezu.

image Z jednotlivých dílů jsem postupně sestavil šest koster segmentů. I přes nevelký rozsah poskytuje Trnávka poměrně velkou variabilitu. Základem je pět staničních dílů plus vlečka. Ta odbočuje ostřejším obloukem, nicméně pod R700 snad nepůjdu.
Vzhledem k situování stanice na rovinatém terénu jsem volil jednoduchou konstrukci s celoplošným záklopem. Díly jsou lepeny modrým Duvilaxem a sešroubovány vruty 4x45. Po sestavení "krabic" nastala fáze broušení. Překližka je prostě dřevo, jemné průhyby a rozměrové odchylky jsou nevyhnutelné, a tak se s korekcemi v oblasti styčných čel musí počítat.

image Poslední fotka ukazuje použití držáků noh k vyztužení styčných čel. Ta jsou mezi segmenty pouze jednovrstvá, kdežto na vjezdech navíc přeplátovaná normočely typu RR. Jednovrstvá čela se i po vyztužení při montáži mírně prohýbají, což, jak doufám, usnadní sestavování stanice na setkáních. (Samozřejmě, že v tomto okamžiku je vše zabroušeno podle úhelníku a vodováhy, ale...)
Dalším krokem bude skolíkování segmentů pro snadnější montáž a udržení geometrie a černý nátěr barvou na školní tabule.