Mechanické rozhraní modulů

Každý modul (modulem se rozumí i celky z několika segmentů, například stanice) je ukončen normovaným rozhraním pro styk s moduly jinými.
Tvar rozhraní je definován čtyřmi variantami na severní a jižní směr od koleje:

  • P - pláň, tj. rovina a z ní vystupuje nízký násep,
  • R - rovina, tj. kolej je na úrovni rovinného terénu oddělena odvodňovacím kanálem,
  • N - násep, tj. terén od koleje klesá z kopce,
  • Z - zářez, tj. terén od koleje stoupá do kopce a je oddělen odvodňovacím kanálem.

Pořadí písmen konstrukce vychází z orientace modulu, první písmeno značí severní stranu, druhé jižní. U obloukových modulů se severní stranou rozumí vnější oblouk, u rovných modulů a větších celků je orientace na autorovi.
Přednostně se pro klubový projekt používají čela PP a RR. Pro další kombinace terénních variant je vhodné zbudování druhého modulu, který vrátí atypické rozhraní zpět na upřednostňované.
Protože ctíme individualitu každého stavitele, raději připustíme potenciální nedokonalé lícování čel v layoutu, než bychom znásilňovali krajinu, lámali kamaráda anebo určili jedno povinné rozhraní.
Nejmenší šíře normovaného rozhraní je 400 mm, osa koleje 200 mm od hrany modulu.

Konstrukční výkresy čel jsou k dispozici na stránkách www.zababov.cz.
Rozhraní PP na stránkách Moduly Brno (www.modulybrno.cz)