Výška modulu

Každý modul s osou koleje delší než 500 mm musí být samostatně stojící.
Přímé moduly mají čtyři nohy, obloukové minimálně dvě. Je na autorovi, aby zajistil jejich stabilitu při jakémkoliv umístění v budoucích layoutech.

Výchozí výška modulu nad podlahou je 1000 mm k temeni kolejnice. Pro případ účasti na setkáních kde se používá výška k TK 1300 mm, je třeba, aby modul měl patřičné další nohy, popřípadě stávající nohy s nástavcem.

Moduly musí mít možnost doladění výšky v rozsahu +/- 40 mm k výchozí výšce.