Kdo jsme

TT moduly Prostějov jsou volným sdružením železničních modelářů. Scházíme se v prostějovském Sportcentru - DDM na Vápenici, kde naše činnost přímo navazuje na dětský modelářský kroužek.
Považujeme se za přímé pokračovatele dřívějšího moravskoslezkého klubu TT moduly Olomouc, který se přirozeně transformoval (rozpadnul) na celky lokálního rázu :).

Naše cíle:
  • Pravidelná osobní setkávání železničních modelářů vyznávajících měřítko TT a přátelská debata o železnici skutečné i modelové.
  • Stavba modulů v měřítku 1:120 s vyhlídkou na sestavení většího layoutu, na kterém lze (na rozdíl od tzv. panelů) lépe a věrněji simulovat železniční provoz.
  • Výměna zkušeností a poznatků ze všech oblastí železničního modelářství.
  • Vzájemná pomoc s technickými, technologickými i ideovými problémy souvisejícími se stavbou modulů anebo modelářsvím obecně.

Pokud je ti blízká alespoň část těchto myšlenek, můžeš nás kontaktovat mailem anebo na fóru a přidat se.