Téma a barevnost modulů

Téma

Krajinu, budovy, krajinné doplňky (např. sloupy, patníky, budovy, silnice atd.) budujeme přednostně podle III. až IV. epochy. Pokud se rozhodnete pro současný námět, pokuste se vyhnout "racionalizaci" SŽDC spočívající v bourání historických budov, násilným změnám kolejového plánu (zkracování a rušení kolejí), budování ostrovních nástupišť v malých staničkách a podobně.
Náměty volíme podle skutečných předloh - tedy dle fotografií anebo videa. V případě terénu nebo nádraží, které není dle skutečnosti (u krajiny se nedoporučuje), přizpůsobujeme podle dokumentace jiných reálných předloh. Jen tak lze vytvořit věrohodný model.

Barevnost modulů

Barva bočních stěn modulů je černá matná. Čela modulů mohou být přírodní anebo také černá, ale v nepřilnavém provedení.
Z důvodu odolnosti vůči vzdušné vlhkosti se doporučuje ošetřit veškeré dřevěné části modulu barvou anebo lakem.