Zatravnění (statická tráva)

Barevný podklad

Připouští se kterákoliv z následujících variant:

  • - natření podkladu barvou odstínem imitující zeminu
  • - použitím barveného nebo probarveného písku (barva zeminy)
  • - použití přírodní zeminy, zbavené velkých předmětů (kameny, kořeny a pod.). Menší předměty mohou podle potřeby zůstat.
Statická tráva

Použití statické trávy doporučujeme jako levnější variantu k práci s foliážemi. Naopak plošné použití barvených pilin anebo molitanových posypů se nedoporučuje.
Výchozí odstín odpovídá č. 23 - časný podzim (v délce 2mm) od firmy Mininatur. Kombinuje se podle potřeby s jinými odstíny a velikostmi téhož výrobce tak, aby byla co nejlépe dodržena předloha.
Tráva je flokována jako souvislá plocha s dodatečnými drny anebo celoplošně drnováním.
Okolo čel modulu bude v přibližně 6 cm pásu použit odstín 23 plynule přecházející do další vegetace. Výjimkou jsou soumodulí, kde tento požadavek je kladen jen na krajní čela segmentů.
Drobné barevné a velikostní (délkové) odlišnosti jsou vítány pro rozbití jednolitosti. Stejně tak posypy anebo drobná vegetace, narušující jednotvárnost plochy.