Násep a odvodňovací kanál

Jsou přednostně brány jako vlhké (kanál) a neudržované. Jejich vegetace plynule navazuje.
Výchozí struktura odpovídá foliáži typu "násep" Model-Scene F543, doplněné o další flokování, keře a podobně.
Udržovaný, nakrátko flokovaný násep je doporučen jen když to odpovídá předloze. (Tento případ používat raději vyjímečně.)

U trati znázorňujeme jeden hektometrovník na běžný modul, a to zhruba uprostřed.