Telegrafní sloupy

Ve stanicích se sloupy umisťují dle reálných předloh.
Na běžných krajinných modulech je doporučeno zbudovat sloupy odnímatelné tak, aby šly použít vlevo i vpravo od koleje.
Vedení drátu se nemodeluje.
Běžný modelový rozestup sloupů je asi 25 - 27 cm; od rozhraní pak polovina této vzdálenosti. Vychází tedy např. 3 sloupy na jeden 80cm modul.
Sloupy se přednostně upevňují pomocí trnu vespod, který zasouváme do dutinek zalepených v krajině podél trati.
Přednostně se používají sloupy odpovídající typům 2-I a 2-A výrobce JM Detail.
Lichá konzole s izolátory je přednostně orientována k trati.

Pokud modul znázorňuje současnost, lze telegrafní sloupy nebo sklonovníky vynechat. Nedoporučujeme ale přidávat výrazně moderní prvky.