Parametry tratě

Minimální poloměry oblouků hlavní a lokální tratě jsou stanoveny takto:

  • - hlavní trať R 1000 mm
  • - vedlejší trať a vlečky R 700 mm
  • - pro vratné smyčky skrytých nádraží se připouští nejmenší poloměr R 310 s požadavkem alespoň na jednu průjezdnou kolej poloměru R 350 mm nebo většího

Úhel obloukového modulu se doporučuje dělit v celistvých násobcích 15°.
Rovinný modul je konstrukčně na autorovi, vzhledem k přepravním možnostem je doporučena délka modulu 800 - 1000 mm.
Užitná délka dopravních kolejí ve stanici hl. tratě je minim. 2000 mm , u vedlejší tratě je to nejméně 1200 mm. Kratší koleje v nádraží se připouštějí, pokud tak vycházejí i u skutečné předlohy.

U modulů delších než 800 mm je třeba dělat v kolejích dilatační mezeru.

Výhybky

  • na trati a v nádražích se používají výhybky 12° typu EW3
  • na vlečkách a skrytých nádražích lze použít i výhybky 15° typu EW2