Kolejivo

Pod kolejí je podloží ve výšce 3 až 5 mm, obvykle z gumy, korku, styroduru nebo pěnové pásky.

Koleje se používají (staví)) z flexi prutů, lesklých anebo brunýrovaných. Výška kolejnic je code 83 (2,07 mm) až code 60 (1,5 mm) se zajištěnou sjízdností.
Kolejnice na mechanickém rozhraní musejí být ve svislé i vodorovné rovině kolmé na rovinu rozhraní.
Poslední 3 pražce před rozhraním musí být pevně spojeny s kolejnicí a kostrou modulu (v případě lepení se používá výhradně dvousložkové epoxidové lepidlo).
Kolejnice musí končit 0,1 - 0,2 mm před hranou modulu, aby nedocházelo k elektrickému propojení mezi moduly a bylo zamezeno možné destrukci kolejnic vzájemným stykem.
Hlavy kolejnic musejí z okolního terénu (např. nástupiště, přejezdy, ...) vystupovat minimálně 0,2 mm.