Spojování modulů

Moduly k sobě mechanicky připojujeme pomocí dvou šroubů M8 (s nálitky na hlavách pro lepší uchopení rukou) a křídlových matek. K protažení šroubu slouží díry průměru 12 nebo 10 mm v čelech modulů; vůle dostačuje k přesnému navázání koleje před dotažením matek.

Při spojování modulů a ustavení na místo se kontroluje niveleta tratě, sklon a náklon tratě vodováhou a přechody mezi moduly projetím testovacím vozidlem.

Každý modul se zespodu propojí i elektricky pomocí banánků a zdířek na kabelech.