Příslušenství, spřáhla, téma

Ovládání příslušenství

Způsob ovládání příslušenství je na volbě autora modulu. Použité ovládací zařízení (ovládací pult, táhla, počítač s příslušným programem, ...) by měly být volitelně umístitelné k oběma (podélným) stranám modulu.

Spřáhla

Používají se nové typy spřáhla od firmy Tillig. Uchycení spřáhel musí splňovat normy NEM 352 a NEM 358. Uchycení na strunku se povoluje jen přechodně a je třeba takové vozy a lokomotivy upravit.

Téma

Téma je na autorovi každého modulu. Uvažujeme-li o účasti na akcích Zababova a podobně, doporučujeme modelovat provoz na vedlejších tratích ČSD (SŽDC), v III. až IV. epoše (až do současnosti). Vozový park ČSD (ČD), nákladní vozy mohou být i v menší míře cizích žel. správ.
(Důvodem rozvolnění pravidel je jednak přihlédnutí k zájmům dětských členů modelářského kroužku a také dlouholetá zkušenost vyjádřená rčením "kdo to platí, ten to řídí".)
Provoz probíhá podle předpisu D3

Krajina přednostně znázorňuje pozdní léto.