Příprava stavby modulů

imageZatímco tvorba terénu, krajiny a finální podoby modulů je pro mne spíše pocitová záležitost závisející a určená nanejvýš zbytky foliáží, keřů nebo stromů, které mám v zásobě, ke stavbě koster přistupuju velmi metodicky.
Prvotním podkladem je samozřejmě prostorová rozvaha spolu s představou, co má modul zobrazovat, případně jakou funkci v provozu má plnit. U modulů do tělocvičny velikost v podstatě nehraje roli a preferuji spíše přepravní hledisko a snadnou stavbu, kdežto u domácích modulů vycházejí roztodivné tvary, která však budou jezdit autem jen minimálně.

imageNa základě úvodní rozvahy můžu plánovat konkrétní rozdělení na segmenty. A současně přemýšlím o praktické realizaci. Zatímco v případě klasického obdélníkového modulu je neznámou snad jen počet a umístění žeber, u tvarově složitějších musím kromě stavby řešit například i tuhost. Jednou z častých začátečnických chyb je stavba nádraží na velké nevyztužené tabuli překližky s ledabyle upevněnýma nohama. Při stavbě layoutu a v provozu se to pak vlní a kácí a modul je spíš ke zlosti než pro radost.

imageNež představím další postup, sluší se něco říct o programech, které používám. Jak lze dohledat v archivech, na začátku stačila tužka a papír. Ale velmi rychle jsem si zvyknul na volnou (v roce 2022 už plnou) verzi AnyRail, která pro návrhy modulovky plně dostačuje.
Dále používám AutoCAD a Autodesk Inventor, prostě protože k tomu mám kvůli mé profesi legální možnost.

imageTakže nejprve nakreslím a spojím všechny díly prostorově v Inventoru. Je to užitečné zejména při práci s různě silným materiálem, ale také můžu rovnou navrhnout případné nestandardní díly pro 3D tisk. Dalším mezikrokem je vygenerování anebo výpis seznamu dílů roztříděný podle tloušťky, případně i montážní náčrt.

imageObvykle mám doma zbytky deskového materiálu v různých tloušťkách. V opačném případě beru v úvahu celé plotny a musím tak i tak vytvořit nářezový plán. K tomu poslouží jako podklad seznam dílů a rozměry materiálu. U menších projektů řezaných doma musím počítat s velkým prořezem, nicméně jistější a pohodlnější je obrátit se na truhláře disponujícího formátovací pilou.
Nářezák kreslím v AutoCADu, kde v dolní zamčené vrstvě vidím dostupné místo a v další skládám obdélníčky. Popisky doplňuji rukou, což je i zpětnou kontrolou správnosti.

imageAž dosud jsem seděl v teple, ale teď se konečně začne stavět. Takže nařezané obdélníky potřebují vytřídit, popsat, pomocí šablon orýsovat čela a montážní otvory. Potom vyvrtat, zahloubit, vyfrézovat kapsy, odříznout šikminy. Po dobré přípravě není potřeba brát při sestavování vrtačku do ruky a stačí jen natírat lepidlem a šroubovat.