Plumlov III. - elektrický

image Manželky, přítelkyně a hlavně kamarádi to nechápou, ale moduláři vládnou uměním měnit tok času. Hlavně když seblíží setkání, dokážou stíhat neuvěřitelné věci a při zpětném propočtu zjišťují, že jejich dny měly šestadvacet hodin a bylo jich osm do týdne.
Tak i mně se přihodilo, že necelý měsíc po položení kolejí v Plumlově jsou všechny zapojené, výhybky rozpohybované a ovládací pult téměř hotový.

image Začnu výhybkama - jazyky jsou spojeny s přilehlými opornicemi, takže pro každou veksli vedou 2 černé, 2 červené a jeden modrý drát (srdcovka). Po namontování přestavníku přibudou další dva dráty k přepínači polarity srdcovky. 
 

image Po stažení všech černých a červených jsem natáhl žlutou společný (+) pól do přestavníků. Vlastní směry (-) jsou taženy dvojlinkami ze slaněného UTP kabelu. Přenos do pultu bude konektory Canon 25 nebo 9.
Do žlabů později přijde ještě vedení k odjezdovým návěstidlům a osvětlení.

image Ovládací pult jsem navrhl a postavil z překližky s výřezem na vlastní ovládání. To je nakonec osazeno ve dvou půlkách vyrobených 3D tiskem. Uvažoval jsem i nad použitím osvědčené nerezi s popiskami, ale z časových důvodů a zejména kvůli nejistotě ohledně finální podoby jsem zvolil snadno přepracovatelné řešení.

image Celá elektroinstalace je napájena jedním zdrojem ze starých zásob. A jsem zvědav, zda ji i v plné zátěži utáhne. Fotka zachycuje provizorní neuspořádané zapojení pultu. Jednak v něm chybí polovina LEDek značících koleje a polohu výhybek. Dále chybí odjezdová a vjezdová návěstidla a veškeré osvětlení celého nádraží. Evidentně tu čeká ještě hodně práce a i když nepřehledně vedené, tak alespoň barevně odlišené dráty mi ji snad usnadní.

image Jak jsem zmínil, propojení pultu se segmenty je provedeno kabely a konektory Canon. Zvažoval jsem použití digitálních dekodérů z důvodu úspory jednotlivých vodičů, ale protože vůbec neuvažuji o řízení Plumlova z PC a uspořené kabely by znamenaly nutnost koupit centrálu, TCO, dekodéry a samostatné napájecí zdroje, zůstal jsem u tohoto přímočarého řešení.