Nový začátek

image Po nějakých dvou letech provozu za neustálého opravování kolejiva a dosypávání štěrku (viz minule) začal provoz Vrahovické zahradní dráhy slábnout, až nakonec ustal docela. Stromečky se rozrůstaly, zasahovaly do průjezdného profilu, takže jsem se rozhodl koleje snést a dráhu přebudovat. Jednou z variant byl i prodej a přechod na jiný (běžnější) rozchod.
Po nějakých jedenácti letech od založení vypadá ona skalka z úvodního obrázku takto...

image Na jaře letošního roku, možná vlivem koronavirové nudy, jsem se pokusil dráhu obnovit. Po vyčištění starého jehličí ze stromků a vyřezání zaschlých přízemních větviček to vypadalo optimisticky. Původní koleje byly položeny na ukrytém pásu betonové dlažby, takže jako nejrozumnější se jevilo zachovat původní trasování, s výjimkou vnějšího oblouku, který bylo nutno přesunout více do trávníku.

image Pod vlivem dřívějších zkušeností jsem se rozhodl kolejivo kotvit k podkladu, abych zabránil jeho posunům a vylézání pražců ze štěrku. Do podloží jsem zahrabal naohýbané drátěné kabelové žlaby, okolo trávníků položil novou hranu z plotových tvarovek naplněných štěrkem a pod nejnižšími větvemi vedl koleje "tunelem" z plastového žlabu.