Lokomotiva Decauville 020T

image Vzhledem k navracejícímu se koronaviru, rušení nebo přesouvání modelářských a modulářských setkání a momentální nechuti jezdit si doma sám pro sebe, jsem učinil cimrmanovský "krok stranou". Ocitl jsem se jím na rozchodu 45mm a začal se stavbou modelu "francouzky" Decauville 020T.
Inspirací mi byl Youtube kanál DreamSteam a samozřejmě zdrojová stránka vapeur et modèles à vapeur.

image Tedy, abych nepřeskakoval, vezmu to postupně od začátku. V době založení Vrahovické zahradní dráhy jsem začal stavět českou BS80 na regnerovském rozchodu 30mm. S nedokonalým strojním vybavením jsem se dostal pouze k nápravovým převodovkám a bočnicícm pojezdu. Celé to mělo samozřejmě fungovat na elektriku, protože nějaké parní stroje jsem postavil a poznal, že tento směr není průchozí.

image Po mezidobí vyplněném rodinnými radostmi a starostmi (a samozřejmě budováním TT modulů Olomouc) jsem se vrátil k zahradním měřítkům a znovu uvažoval jednak o obnovení 30mm dráhy, a stejně tak o stavbě vlastní lokomotivy.
Krátké zamyšlení a uvědomění si osamocenosti Regnerova rozchodu poté vedlo k opuštění 30mm, krátké úvaze o 32mm a konečnému rozhodnutí stavět na nejrozšířenějších 45mm.
Podobně to šlo s lokomotivou BS80, ke které bych musel nakreslit dokumentaci a současně testovat postupy v neznámém měřítku. Když jsem náhodou narazil na Chrisův kanál, rozhodl jsem se neriskovat a stavět podle ověřených výkresů.

Takže můj plán je použít výkresy Julia De Waala, vynechat zařízení sloužící čistě parnímu pohonu a implemetovat pohon motorový. S tím souvisí nutnost izolace pojezdových kol, protože si nechci zavřít možnost napájení přímo z kolejí resp. znemožnit současné provozování klasických LGB nebo PIKO modelů.
Dále jsem se rozhodl využít řezání (polotovarů) plechových dílů zakázkově laserem. Drobné mosazné a železné díly se pokusím vyrobit sám.