Trnávka potřetí - položeno jest

image Po prvním a druhém dílu tohoto seriálu a dlouhé odmlce způsobené přeceněním vlasních schopností, neočekávanými vícepracemi i urgentními agrotechnickými lhůtami (typická jarní výmluva) se konečně dostávám k něčemu, co vypadá jako nádraží s vlečkou. Bylo položeno dvanáct výhybek Tillig EW3, necelých třináct metrů flexi kolejí a k propojení spotřebovány desítky metrů licny.

image Ale začnu pěkně popořadě. Nejprve jsem ze spousty vyřazených PC zdrojů ostříhal dráty, roztřídil je podle barev, pocínoval konce... ono těch drátů jsou potřeba stovky kusů, takže i jejich příprava nebyla časově zanedbatelná.
Výhybky jsem mohl nachystat předem - modrá na srdcovku, žlutá a oranžová na jazyky a černá s červenou podle polohy té které veksle ve zhlaví tak, aby nevznikl zmatek v JK rozvodech. Samozřejmě, že dráty jsou u všech výhybek připájeny na stejných pozicích ke zjednodušení vrtání děr při pokládce.

imageimageimage

image Nejprve jsem na každém segmentu přilepil výhybky, poté doměřil a umístil flexi díly. Na rozhraní segmentů je každý prut ukotvený měděným drátem natupo zespodu naletovaným a zalepeným epoxidem do díry v překližce.
Každý segment flexikolejí má dva napájecí dráty. Kde to šlo, pokládal jsem metrové flexikoleje naráz přes několik (rozhraní) segmentů, takže v několika případech bylo potřeba manipulovat se sestavou s osmi naletovanými vodiči a šesti měděnými kolíky. Nicméně tento způsob přináší maximální možnou návaznost kolejových prutů sestaveného nádraží.

image Všechny přímé úseky kolejí jsem při lepení fixoval vloženou hlazenkou šířky 12 milimetrů. Její kratší kousky jsem využil i pro navázání výhybek a kolejí. Jak je vidět v galerii, koleje jsem občas zatěžoval nejrůznějšími způsoby, nicméně rovný korkový podklad, přesně vyvrtané díry pro dráty a vložená hlazenka k úspěchu ve většině případů postačí.

image Poslední odstavec je pokračováním výmluv omlouvajících pomalý postup stavby. Průběžně jsem totiž zapojil i elektriku na polovině segmentů. Záměrně jsem zvolil odkrytou variantu "vše na očích" a dráty k přestavníkům zůstanou minimálně do provozního "zahoření" stanice nezkrácené.